PPX3614_image_11

„Познаваме екипа на ФЕРТИЛЕНД от 2007-ма година. Използвали сме препоръчани от тях микро-елементи за семепроизводството ни. Също така сме в постояннен контакт за последни тенденции в храненето на растенията и пазара на торове. Винаги сме срещали професионално и коректно отношение в работата с тях!
Препоръчвам ги като надежден бизнес партньор!“
Фирма АГРОЕЛИТ е един от крупните производители на зърнени култури в страната. Прилага високо-технологично земеделие на площи от около 200 000 декара.

Божидар Митов

ЕТ Агроелит - Божидар Митов: "Препоръчвам ФЕРТИЛЕНД като надежден бизнес партньор!"