Благотворителност

 

ФЕРТИЛЕНД ЕООД дава своя принос към обществото чрез подпомагане на хора в неравностойно положение, обучение на млади хора, участие в клуб Round Тable International, подкрепа на спортни мероприятия, участия в благотворителни търгове и др.

 

 

Коментарите са затворени.