ФЕРТИЛЕНД предлага богата гама NPK формулации - в химична гранула и блендове и е един от най-конкурентните доставчици на този тип продукти в България. Доказателство за това е дългосрочното ни партньорство с едни от най-големите дистрибутори в страната, които всяка година се доверяват на нашите продукти и сървис.
Най-силните ни позиции са NPK 11-15-15M+8S, NPK 15-15-15M+6S, NPK 12-12-17SOP+2MgO+ME и др.
NPK e универсален продукт за комплексно покритие на нуждите на растенията от основни хранителни макроелементи - Азот (N), Фосфор (P) и Калий (K). Към тези съставки предлагаме формулации със Сяра (S), Магнезий (Mg), Цинк (Zn), Бор (Б) и др.
Работата ни с този тип продукти изисква търсене и подбор на точните формулации за по-добър икономически и производствен ефект при клиентите ни.
При представени почвени анализи изготвяме препоръки с точни формули за торене с блендове( смесени торове). Блендовете са препоръчителни в тези случаи, тъй като наличните химични формулации на пазара рядко съвпадат с индивидуалните нужди за торене на отделните полета. При подхождане към химичен продукт производителите рискуват да попаднат в преразход( чрез влагане на повече от необходимите единици тор) или да компрометират добива( чрез влагане на по-малко единици от даден елемент).
При липса на почвени анализи се препоръчват химични продукти в съответствие с нуждите на растенията и характера на почвите в дадения район. Най-често използваните формулации са:
15-15-15
11-15-15
12-12-12
и други( на база запитване)
NP & NPK продуктите намират все по-голямо приложение в съвременното земеделие на фона на нарастващото население в световен мащаб и нуждата от повишаване на добивите.

Все още няма коментари.

Оставете коментар