За пръв път ФЕРТИЛЕНД и ТРИАДА ХИМ на една платформа с водещите мултинационални компании Компо, Ван Иперен и Еуралис!

Seminar_Statement12 - Copy

Стартът на новата търговска кампания в земеделието е даден!
Непосредствено след семинара на Българската Асоциация на Зърно-производителите, екипа на ФЕРТИЛЕНД организира съвместен семинар с ТРИАДА ХИМ и мултинационалните компании Compo( Германия), Van Iperen( Холандия) и Euralis.
Увеличаването на добивите в производството винаги е пръв приоритет за фермерите. Докато семенните компании са достигнали едно постоянно високо ниво на генетичен потенциал на предлаганите семена и възможностите за влияние върху добива са минимални, то при торовете все още има широко поле за изява чрез нестихващи иновации и нови технологии на хранене на растенията.
Точно тези направления ще бъдат основния акцент на срещата, на която лектор ще бъде г-н Трифон Василев (Агроном и Магистър по Бизнес Администрация).
Преход от торене към хранене на растенията или смяна на статуквото чрез интегриране на иновации. За да избегнем общия смисъл тук ще открехнем леко завесата на предстоящото събитие с един пример. Преди известно време в Холандия е установено, че са налице огромни залежи от блокиран( фиксиран) фосфор в почвите. В тази връзка торовата компания Ван Иперен е заложила научни изследвания и разработки, които са довели до създаването на уникални продукти, превръщащи блокирания фосфор в храна за растенията. Те са вече част от обновеното ни портфолио, но това далеч не е всичко.
По време на семинара ще засегнем и теми около контролираното освобождаване на азота. Гост лектора,  г-н Спирос Палиохоринос, ще представи разработките на Компо в това направление - в световен мащаб.
Една от най-важните теми на събитието ще бъде представянето на първия производител на компактирани гранулирани торове в България - ТРИАДА ХИМ, който е и основния партньор на ФЕРТИЛЕНД в торовия бизнес.