АВЕНЮ

Avenue
lg av

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Безосилест сорт
Узрява рано (Енола: -1 ден)
Ниски растения (около 70 см)
Класове със средна плътност и дължина
Зърната са средно едри до едри, със средно до високо абсолютно тегло и хектолитрова маса около 74 – 78 кг
Редуциран брой къси, тесни листа със силно изразен восъчен налеп
Много добра толерантност на полягане и оронване на класа
Много добра зимоустойчивост

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Авеню е сорт с ранно узряване, успяващ да избегне в много голяма степен летните суховеи. Оползотворява по най-добрия начин заложения висок потенциал за добив и се представя на отлично ниво и в северна, и в южна България. Като интензивен сорт Авеню изисква балансирано торене. Той е нискостъблен, с редуцирана листна маса и понася добре увеличени норми азот без да поляга. Авеню е ранен, оставя много малко растителни остатъци за последващата култура и е особено подходящ предшественик за зимната рапица. Не е чувствителен на основните заболявания по пшеницата. Подходящ за отглеждане в цялата страна и за региони с по-голяма надморска височина. За постигане на максимални резултати, е препоръчително избягването на много късни сеитби.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Много добра
Жълта ръжда – Много добра
Септориоза – Добра