Използвали сме семена хлебна пшеница Аеробик - на Лемер Дефонтен( Франция) по препоръка на консултантите от ФЕРТИЛЕНД. Препоръчаният от тях сорт даде най-добър резултат от всички заложени сортове в същото землище( гр. Свиленград).
Препоръчвам продуктите и услугите им!