Управляващ собственик
Дипломиран Агроном, Икономист

Аграрен Университет - Пловдив
Специалности: Обща Агрономия; Икономика и Външна търговия

2007 - 2008 Alfa Sport
2005 - 2006 Haygrove( UK)