Амониев сулфат 21-0-0+16S | AS

Aмониев сулфат съдържа Азот в амониева форма и водоразтворимa Сяра.
Амониевата форма на Азота се отделя бавно в полза на растенията и намалява риска от измиване на елемента в почвата при валежи или снеготопене.
Основно приложение намира при рапица, ориз, соя и картофи. Използва се както при директно торене, така и като компонент в смесени торове.
ФЕРТИЛЕНД предлага две разновидности на продукта: кристали и гранулат.
Произход: Испания, Украйна, Русия, Турция, Китай

Все още няма коментари.

Оставете коментар