Азотни торове

 • Амониев сулфат 21-0-0+16S | AS

  Амониев сулфат 21-0-0+16S | AS

  Aмониев сулфат съдържа Азот в амониева форма и водоразтворимa Сяра. Амониевата форма на Азота се отделя бавно в полза на…

  Вижте повече...

 • Уреа – гранулат и прилинг

  Уреа – гранулат и прилинг

  УРЕА (карбамид) съдържа 46% азот и е подходящ за всички култури и типове почви. Действа по-бавно от амониевия нитрат. Тъй…

  Вижте повече...

 • Калциев амониев нитрат | CAN

  Калциев амониев нитрат | CAN

  Калциев амониев нитрат(CAN) е универсален азотен тор за всички растения, съдържащ 26 или 27% Азот. Представен в две качества: гранулат…

  Вижте повече...