МАДАРА

 

Madara
Rate_Madara

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Сорт Мадара спада към категорията на средноранните пшеници с вегетационен период 232 дни. Белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно и твърд ендоспрем. Притежава средновисоко стъбло, устойчивост на полягане и висока братимост. Класът е едър, с 20 – 25 класчета и среден брой зърна в едно класче от 3 до 5. Абсолютна маса на зърното е 43,4 г, а хектолитровата е над 80.0.
Съдържанието на мокър глутен е 28 %, а на суров протеин 14.4. Числото на хлебопекарната сила е 57 условни единици, а общата стъкловидност е 80 %. По показатели на хляба превишава Плиска, Енола, Янтър, Садово и Враца.

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Средно за периода на сортоизпитване в ИАСАС в 17 пункта са получени 684 кг/дка – 112,3 и 104,9 % към стандартите за Б група сортове Садово 1 и Враца. Превишава средния стандарт на двата сорта с 8,5 %. При сортоизпитването през 2007/2008 г. в Чепинци е получен добив от 1101 кг/дка, при 1079 за Плиска и 1028 за Енола.
По качество се отнася към група Б – средни, с повешена сила пшеница.
През същата година при добив 850 кг/дка във всички пунктове за сортоизпитване в Северна България превишава Енола с 67 кг/дка.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Много добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Добра

 

Все още няма коментари.

Оставете коментар