АВТОНОМ

Avtonom
Seluan_Rates

Последователя на ЕНОЛА

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Осилест сорт
Височина на стеблото – средно висок
Добра устойчивост на полягане
Средно раннозрял
Дълъг клас с едро червено зърно
Висока хектолитрова маса

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Добра студоустойчив
Висока толерантност на засушаване, която го прави и много подходящ за Южна България
През годините на изпитване е показал среден добив за Северна България – 110 % към стандарта Енола, а за Южна България – 108 %
Качество: Група “Б“

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Добра
Кафява ръжда – Много добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар