СЕЛУАН

Siluan
Seluan_Rates

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Безосилест клас
Височина на стеблото – средно висок
Добра братимост
Средно раннозрял
Средно дълъг клас с едро зърно

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Изключително студоустойчив
Много добре балансиран сорт със стабилен добив
Качество: Група “В“

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Много добра
Септориоза – Добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар