ПШЕНИЦА

Качеството на предлаганите от ФЕРТИЛЕНД семена е гарантирано по отношение на чистота, кълняемост и жизненост. Чистотата е 99%, а кълняемастта им отговаря на най-високия стандарт. Доказателство за това е факта, че световни семепроизводствени компании като KWS, Синджента, LG, Лемер Дефонтен и др. са поверили семепроизводството и заготовката на пшениците си при нашите партньори, което еднозначно потвърждава, че сме избрали правилния път напред в дистрибуцията на семена.

Предлаганите от нас сортове пшеница са с отлични хлебопекарни качества. Устойчиви са на болести и студ, което е в основата на залагането на високи добиви.

Семената биват експедирани до клиентите обеззаразени с най-качествените фунгициди и растежни регулатори и в предпочитана от тях опаковка от 25 кг, 500 кг или 1000 кг.

Все още няма коментари.

Оставете коментар