НЕДА

Neda
Rates


БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Височина на стъблото: 90 – 95 см
Висока устойчивост на полягане
Клас: бял, безосилест, високоустойчив на оронване
Маса на 1000 зърна: 44 – 46 г
Хектолитрово тегло: 80 – 83 кг

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Средно ранозрял
Висока студо- и зимоустойчивост
Висока толерантност към засушаване
Качество: Група “В“
Продуктивен потенциал – 8.5 – 9 t/ha (850 – 950 кг/дка)
Отлична адаптация към различни условия за отглеждане
Подходящ за интензивно отглеждане след всички предшественици и на различни почвени типове

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар