КРИСТИ

Kristi
Rates

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Височина на стъблото: 90 – 105 см
Висока устойчивост на полягане
Клас: безосилест, плътен, високоустойчив на оронване
Маса на 1000 зърна: 44 – 46 г
Хектолитрово тегло: 79.8 – 82.4 кг

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Средно ранен сорт
Много добра студо- и зимоустойчивост
Висока толерантност на засушаване
Качество: Група “Б“
Продуктивен потенциал – 9.0 t/ha (900 кг/дка)

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар