ИНДЖЕНИО

ingenio
ingenio.png1


БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Зимен сорт хлебна пшеница
Ранен сорт
Осилест сорт
Средно висок до висок хабитус
Едри зърна
Изравнени братя и класове
Висок добивен потенциал


СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Абсолютно тегло – високо (~ 45 до 55 г)
ХЛТ – 76 до 82 (стандарт 76)
ДМГ – от 25 до 31 (стандарт 22)
Съдържание на протеини – високо (ср. 13 – 13,3)
ЧХС – от 65 до 80 (стандарт 65)
Число на отпускане – от 4 до 6
Постоянно високи добиви в цялата страна и висок добивен потенциал
Толерантен на студ и суша
Толерантен към Брашнеста мана, Жълта ръжда и Септория
Високо съдържание на протеини
Високи качествени показатели
Гъвкав към различни агротехнологични условия на отглеждане


ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Толерантен
Жълта ръжда – Толерантен
Листен пригор – Толерантен

Все още няма коментари.

Оставете коментар