ЕНОЛА

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Височина на стъблото: 80 – 90 см
Висока устойчивост на полягане
Клас: осилест, високоустойчив на оронване
Маса на 1000 зърна: 41 – 44 г
Хектолитрово тегло: 81 – 83 кг

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Ранен сорт, с дълъг период на наливане на зърното
Много добра студо- и зимоустойчивост
Висока толерантност към засушаване
Висока устойчивост на фузариум
Качество: Група “Б“
Продуктивен потенциал – 8.5 t/ha (850 кг/дка)
Широко екологично пластичен за България
Подходящ за интензивно отглеждане, без специални изисквания

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Добра

 

Все още няма коментари.

Оставете коментар