ЕКЗОТИК

Exotic

logo_momont
Untitled

 

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Осилест сорт
Ранозрялост
Висок хектолитър
Едро зърно
Отлично съдържание на протеин

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Засяване: Последната седмица на Септември - Октомври
Хербициди: Толерантен към Chlortoluron
Фунгициди: Особено внимание към Кафява ръжда и Септориоза (Septoria spp.)
Растежни регулатори: При залагане на високи добиви (> 7м/ха) и/или при торене с високи дози азот се препоръчва използването на растежни регулатори

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Много добра
Септориоза – Добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар