ДРАГАНА

Dragana
Rates

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

Височина на стъблото: 85 – 90 см
Висока устойчивост на полягане
Клас: осилест, отлично озънен, напълно устойчив на оронване
Маса на 1000 зърна: 43 – 46 г
Хектолитрово тегло: 79 – 83 кг

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

Средно ранозрял
Висока студо- и зимоустойчивост
Висока толерантност на засушаване
Качество: Група “B2“
Продуктивен потенциал: 9.0 – 9.5 t/ha (900 – 950 кг/дка)
Отлична адаптация към различни условия за отглеждане без промяна на качество и продуктивност
Подходящ за отглеждане след всички предшественици и на различни почвени типове

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ

Брашнеста мана – Много добра
Кафява ръжда – Добра
Жълта ръжда – Добра
Септориоза – Много добра

Все още няма коментари.

Оставете коментар