• СМЕСЕНИ ТОРОВЕ | Blends

    СМЕСЕНИ ТОРОВЕ | Blends

    Смесените торове или така наречените блендове не отстъпват по качества на химичните продукти. Всъщност... те са смесени химични продукти. За да…

    Вижте повече...